VILKA ÄR VI.

UBA Networks tar fram risk- och sårbarhetsanalyser för verksamhetskritiska IT-system och slutanvändare. Genom analysen tillhandahåller vi en rapport som lyfter fram hot och brister inom IT-miljön. Analysrapporten ger en ökad förståelse och insikt i hur slutanvändare behandlar klassad data som berörs av lagar och regelverk för GDPR, NIS och säkerhetsskyddslagen. Med aktiv maskininlärning får företag och organisationer full visibilitet av all data i och utanför nätverket. Genom mjuka och hårda åtgärder kopplat till användarbeteendeanalyser i realtid förutses försumlighet och skadlig avsikt att konfidentiell data exfiltreras, upprätthåller sin riktighet och att tillgänglighet inte missbrukas. Tillsammans med automatisk utbildning, uppföljning och en kraftfull sökmodul för incidentrapportering, får företag och organisationer en cybersäkerhets lösning som kontinuerligt och metodiskt hjälper verksamheter att informationsäkra data och slutanvändare.

UBA NETWORKS är auktoriserad partner till JazzNetworks